Ismertető
Az alábbi rövid ismertetőkből tájékozódhatnak, hogy melyek a program legfőbb céljai és megoldásai a szakmai problémákra.
DigitAudit (AuditDok/AuditTeszt/AuditIroda/AuditBeszámoló) programcsomag

A DigitAudit programcsomag egységes adatbázis struktúrával , a programmodulok közvetlen elérését bizosító szoftveregyüttes közös elnevezését jelenti. A DigitAudit programcsomag jelenleg négy  (AuditDok/AuditTeszt/AuditIroda/AuditBeszámoló) külön-külön is megvásárolható modulból áll. A programok együttes megvásárlását kedvezményes árképzés segíti. A DigitAudit programok tartalmazzák az AuditVezérlőt is mely a dokumentum rendszerezés vizuális megoldását teszi lehetővé.

Az AuditVezérlő összekapcsolja a munkafolyamatokat a beolvasott munkalapokkal és a szkennelt, fotózott, betöltött bizonylatokkal. A szakmai "fastruktúrát" folyamatos karbantartással, aktualizálással a gyakorlatban elterjedt szakmai normák követésével fejlesztik. Az AuditVezérlő ezen felül alkalmas jegyzetek integrált szerkesztésére, iktató rendszer alkalmazására, irodai szoftverek (EXCEL,WORD) közvetlen elérésére is.   

Az AuditVezérlő létrehozását és a technológia kiválasztását két fontos tényezővel indokolhatjuk:     
- A könyvvizsgálóknak a bizonyítékszerzés folyamatát és magukat a bizonyítékokat is olyan dokumentációs rendszerbe kell foglalniuk, melyet hasonló felkészültségű szakember átlát, megért. Erre kiválóan alkalmas a munkafolyamatok állandó fastruktúrájának kialakításával biztosítani, hogy a  dokumentumok hozzárendelhetők "behúzhatók" legyenek az egyes fejezetekhez és alpontokhoz. Ennek megfelelően az AuditVezérlő programozott fastruktúrát és szabadon feltölthető egyedi dokumentum rendszerezőt tartalmaz.  
 
- A számítógépek egér használatának kezdeti nehézségei az AuditVezérlő-vel jól elsajátíthatóak, könnyen tanulhatóak, készségszintű alkalmazás esetében pedig rendkívüli gyorsaság érhető el a dokumentumok fastruktúrába helyezésével. 
 
A DigitAudit programok közös jellemzője a szakmai normák elfogadása és gyakorlatba illesztése valamint a rugalmasság.  A felhasználóknak lehetőségük van ajánlott munkatáblák kitöltésére, de megszokott, bevált, vagy ügyfélspecifikus eljárásokat tartalmazó munkatáblák rendszerbe illesztésére is.     

AuditDok modul
A DigitAudit programcsomagot könyvvizsgálati eljárások rendszerszerű elvégzésének elősegítésére fejlesztjük.  A program vezérterméke az AuditDok modul, mely a könyvvizsgálóknak a Magyar Nemzeti Standardokban előírt eljárásainak elvégzéséhez ad hasznos technikai segítséget. A programmodul a felhasználói tapasztalatok alapján átfogja a könyvvizsgálat teljes folyamatát a szerződéskötéstől az utóellenőrzésig és archiválásig.
A felhasználóink véleménye alapján a program azért nagyon hasznos, mert a különböző számviteli-főkönyvi struktúrák ügyfélhez alkalmazkodó beszámoló összeállítását hatékonyan támogatja különösen a zárási időszakban, amikor a könyvvizsgálat végső szakaszában nagyon fontos a végleges beszámolók teljes körű, programozott ellenőrzése. A programmal mód van akár az ügyfelek taggyűlésén megismert információk átvezetésére és ezzel egyidőben a végleges könyvvizsgálói jelentés átadására is, miközben a program valamennyi munkatáblán átvezeti a módosítás hatásait.
AuditTeszt modul

Az AuditTeszt modul a 2010-es év fejlesztésének eredménye. Létrehozását több fontos szakmai igény és lehetőség teremtette meg. A DigitAudit program részeként az AuditDok modul teljesíti a könyvvizsgálati dokumentálástól elvárható megoldásokat és kiszolgálást. Az AuditTeszt modul továbblép a feltétlenül szükséges dokumentáláson és a könyvvizsgálók által kiválasztott alapbizonylatok tesztelését is lehetővé teszi. Az eljárások elvégzéséhez nagy lendületet adott a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által gondozott egységes Adatexportok elterjedése a könyvelő programokban. Az egységes Adatexportok - a kamara céljaival összhangban - megteremtették a feltételét, hogy az átvett adatok feldolgozására önálló felhasználói felületeket alakítsanak ki a könyvvizsgálók számára készített szoftverekben.

A kamara által gondozott Adatexport alkalmazása  ingyenes és versenysemleges, az AuditTeszt modul az Adatexport közzétételét követőn készült el és már a 2010. évi auditálásokban alkalmazható volt.

Az ügyviteli szofverekből átvett adatokat az AuditTeszt XML formátumban olvassa be, elvégzi a szükséges azonosításokat és világos, áttekinthető felületet biztosít a főkönyvi tételek szűréséhez és továbbfeldolgozásához.

Az AuditTeszt elkészíti a főkönyvi kivonatot, azt továbbítja az AuditDok modul mérleg -és eredménykimutatás összeállító alprogramjába, így a könyvvizsgálónak lehetősége van az ügyfele által ősszeállított főkönyvi kivonat, mérleg és eredménykimutatás közvetlen ellenőrzésére is.

Az AuditTeszt modullal a könyvvizsgálóknak lehetőségük van a könyvelési tételek közvetlen ellenőrzésére a gyakori és kevésbé gyakori, vagy hibás könyvelések teljeskörű kiszűrésére és azonosítására.

Az Adatexportok átvételével a könyvvizsgálók közvetlenül ellenőrízhetik ügyfelük főkönyvi informatikai rendszerét, mert az Adatexport forrása a könyvelési tételek adatbázisa, így lehetőség van az AuditTeszt-tel elkészített beszámoló és az ügyfél főkönyvi programjával készített szintetikus kimutatások közvetlen ellenőrzésére, az eltérések beazonosítására és tisztázására. Ez jelentős időmegtakarítást jelent az eltérések manuális egyeztetéséhez képest.

Az DigitAudit/AuditTeszt modul alkalmas az átvett adatokból elkülönített sokaságokból vett könyvvizsgálati mintavételezésre. Az AuditTeszt ebben első volt a magyarországi fejlesztésű könyvvizsgálói programok között. A mintavételezés almodul alkalmazható nem csak az Adatexportok révén elérhető adatokra, hanem bármely EXCEL (XLS) állomány beolvasásával is, így lehetőség van a főkönyvi tételek mintavételezésén túl az analitikák (folyószámlák, tárgyi eszköz, készlet, értékpapír, stb) mintavételezésére és tesztelésére is.

Az AuditTeszt mintavételezési eljárása a minta kiértékelésén túl tartalmazza a kiválasztott tételek teszteléséhez szükséges EXCEL táblákat is, mely megkönnyíti az adatok elemzését és értékelését is.

AuditIroda modul
Az AuditIroda modul 2011-ben készült el, ekkor vált a DigitAudit programcsomag részévé. Az AuditIroda követi a programcsomagokban megszokott AuditVezérlő vizuális eljárást. A fejlesztők itt is ezt amegoldást tartották a legmegfelelőbbnek. A programmodul létrehozását az az ötlet adta, hogy a fejlesztők 2010. évi minőségellenőrzési felkészülése során azt tapasztalták, hogy a könyvvizsgáló irodákkal szemben elvárt standard követelmények és kamarai szabályozás megköveteli a megfelelő Belső minőségellenőrzési szabályozás és végrehajtás, valamint a Pénzmosás és Terrorizmus megfékezésre kialakított szabályozás és végrehajtás folyamatának kiépítését és az eljárások dokumentálását is.
Az AuditIroda modul ennek megfelelően a kamarai ajánlások alapján tartalmazza az egyéni, az egy aláíró asszisztenciával kockázatmegosztás nélkül dolgozó, valamint a 2-5 fő aláíró könyvvizsgálóval dolgozó irodák Belső minőségellenőrzési szabályozásának kialakításához és működtetéséhez szükséges minta dokumentumokat.
Az AuditIroda modul a kamarai minőség-ellenőrzés keretében ellenőrzött Pénzmosás és Terrorizmus megfékezésre kialakított szabályozási formulát és javasolt dokumentum mintákat is tartalmazza, mint pl.: Képzési program, Képzési nyilatkozat, Ellnőrző lista.
Az AuditIroda ezen felül tematikus Állásfoglalástár létrehozására is tartalmaz struktúra javaslatot, mely alapján könyvvizsgáló a tevékenysége során beszerzett állásfoglalásokból kialakíthatja saját szakmai katalógusát, melyet tárol és szükség esetén kikeresi a megfelelő állásfoglalást. 
AuditBeszámoló modul
Az AuditBeszámoló program elsősorban könyvelők, könyvelőirodák részére készült, automatizálja a beszámoló összeállítást és a leltárkészítést. A zárlati dokumentáció cégenként és évenként elkülönülten kerül archiválásra, az ismétlődő adatok átvételét a program biztosítja.  A programhoz kapcsolt Excel táblák és más számviteli minta dokumentumok hatékonyan segítik a szakszerű munkavégzést, csatolhatók a könyvelő szoftverek által szolgáltatott analitikák, kimutatások is.
A modul nagy segítséget nyújt a könyvelő iroda ügyfelei, a tulajdonosok és a könyvvizsgálók részére készülő adatszolgáltatásban.  Az AuditBeszámoló összekapcsolja, egységes szerkezetűvé alakítja a zárlati dokumentációt. Lehetőség van az ügyfelek és a könyvvizsgáló zárlati munkavégzésének dokumentációs összehangolására.
©DigitAudit.hu 2009-2020